Näringslivet

Vem är tidernas rekrytering inom näringslivet?

Jan Wallander

Pehr G. Gyllenhammar

Jan Carlzon

Percy Barnevik

Jan Stenbeck

Curt Nicolin

Hans Werthén

Anders Wall

Ingvar Kamprad

Ulf af Trolle