Rek

Nutida effektiv rekrytering sköter K2 Search som företag om för regionerna Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping och Malmö. K2 är ett av Nordens ledande bolag inom Executive Search, Interim Management och Leadership Assessment.