Charles Darwin

Skrev boken Om arternas uppkomst som gavs ut år 1859 och gav världen begreppet evolutionär härstamning. Den vetenskapliga förklaringen av mångfalden i naturen.